Ako si požičať

Základné informácie

K ZAPOŽIČANIU VOZIDLA JE POTREBNÉ


Fyzická osoba (občan, SZČO)

  • predložiť platný doklad totožnosti (OP alebo PAS)
  • predložiť platný vodičský preukaz
  • doklad o pridelení IČO (platí pre SZČO)
  • zaplatiť zálohu(zábezpeku) za prípadné poškodenie vozidla vo výške závislej od typu vozidla (uvedené pri každom vozidle)


Právnické osoby (firmy)

  • predložiť originál výpis z OR
  • predložiť doklad totožnosti štatutárneho zástupcu spoločnosti (OP alebo PAS)
  • zaplatiť zálohu(zábezpeku) za prípadné poškodenie vozidla vo výške závislej od typu vozidla (uvedené pri každom vozidle)
Facebook Messenger